Registreeru täiendusõppeprogrammile "GX.5 Maakorraldusalane e-täiendkoolitus: kutseeksamist ja GNSS seadmete kasutamisest katastrimõõdistamisel" (14.12.2020 - 16.12.2020)
Palun sisestage üks järgnevaist:
Kui Teil on Eesti isikukood, siis Riik=Eesti ja siis sisestage Eesti isikukood, vastasel juhul
Välisriik ja enda isikukood selles riigis
Probleemide tekkimisel registreeruge palun e-posti (Triinu.Tuudelepp@emu.ee) või telefoni (+3727313119) teel
RiikIsikukood
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 02.12.2022 02:23