Registreeru täiendusõppeprogrammile "MJ.32 Kommunikatsioon kui juhtimisvahend" (20.05.2024)
Palun sisestage üks järgnevaist:
Kui Teil on Eesti isikukood, siis Riik=Eesti ja siis sisestage Eesti isikukood, vastasel juhul
Välisriik ja enda isikukood selles riigis
Probleemide tekkimisel registreeruge palun e-posti (jaana.orin@emu.ee) või telefoni (+3727313061) teel
RiikIsikukood
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:19