Registreeru täiendusõppeprogrammile "AU.391 Veterinaaranesteesia" (07.01.2014 - 10.01.2014)Abi
Pealehele
Palun sisestage üks järgnevaist:
Eesti isikukood
Välisriik ja enda isikukood selles riigis
Probleemide tekkimisel registreeruge palun e-posti (andzela.lehtla@emu.ee) või telefoni teel
RiikIsikukood
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.10.2018 06:55