Registreeru täiendusõppeprogrammile "AU.391 Veterinaaranesteesia" (07.01.2014 - 10.01.2014)Abi
Pealehele
Palun sisestage üks järgnevaist:
Kui Teil on Eesti isikukood, siis Riik=Eesti ja siis sisestage Eesti isikukood, vastasel juhul
Välisriik ja enda isikukood selles riigis
Probleemide tekkimisel registreeruge palun e-posti (andzela.lehtla@emu.ee) või telefoni teel
RiikIsikukood
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2019 08:05