Registreeru täiendusõppeprogrammile "AU.477 Seminar: Metsloomade abistamiseks vajalikud regulatsioonid ja praktiline abistamine" (08.06.2016)Abi
Pealehele
Palun sisestage üks järgnevaist:
Kui Teil on Eesti isikukood, siis Riik=Eesti ja siis sisestage Eesti isikukood, vastasel juhul
Välisriik ja enda isikukood selles riigis
Probleemide tekkimisel registreeruge palun e-posti (riin.kikkas@emu.ee) või telefoni (+3727313174) teel
RiikIsikukood
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 18:49