AU.625 Taimekasvatus konsulendile - Rohumaade majandamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg30.09.2019 - 01.10.2019
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Are Selge
Andres Olt
Aadi Remmik
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu teab:
- kuidas koostada rohumaa seemnesegusid vastavalt mullale, loomaliigile ja kasutusotstarbele; milliseid kultuure segusse valida ja miks;
- millised on nõuded rohumaale, et valmistada kvaliteetne silo/hein;
- rohumaade mullas toimuvaid põhilisi mikrobioloogilisi protsesse ja nende mõju rohukasvule;
- millised on rohumaalt pärinevad silo ja heina kvaliteeti mõjutavad tegurid nt mulla sattumine taimedele, vedelsõnniku (läga) ja biogaasijaama kääritusjäägi (digestaadi) kasutamine jms ja kuidas neid kontrollida;
- silovalmistamise tehnoloogiaid;
- bioloogilisi silokindlustuslisandeid ja keemilisi silokonservante;
- rohu- ja maisisilo ning heina valmistamise iseärasusi sõltuvalt ilmastiku iseärasustest (sh ilmaprognooside arvestamise võimalusi).
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- rohumaa seemnesegude koostamine vastavalt mullale, loomaliigile ja kasutusotstarbele; milliseid kultuure segusse valida ja miks;
- nõuded rohumaale, et valmistada kvaliteetne silo/hein;
- rohumaade mullas toimuvad põhilised mikrobioloogilised protsessid ja nende mõju rohukasvule;
- rohumaalt pärinevad silo ja heina kvaliteeti mõjutavad tegurid nt mulla sattumine taimedele, vedelsõnniku (läga) ja biogaasijaama kääritusjäägi (digestaadi) kasutamine jms ja kuidas neid kontrollida;
- silovalmistamise tehnoloogiad;
- bioloogiliste silokindlustuslisandite mõju silo kvaliteedile (Anu Ait OÜ poolt korraldatud tootmiskatsete põhjal);
- keemilised silokonservandid;
- rohu- ja maisisilo ning heina valmistamise iseärasused sõltuvalt ilmastiku iseärasustest (sh ilmaprognooside arvestamise võimalused);
- uued Yara rohumaaväetised tootmises. 2019.a. vegetatsiooniperioodil läbiviidud tootmiskatsete analüüs
16Are Selge, Andres Olt
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt6
Registreerumise tähtaeg18.09.2019
Registreerumise lisainfoTEAVITUS:

Täienduskoolitus rahastatakse nõustajate koolitustoetusena, mis määratletakse kui RIIGIABI osalejatele, juhul kui koolitusel osaleja ise on ettevõtja või mõne ettevõtja töötaja, osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige.

Kursusel osalemiseks on vajalik kuuluda määratletud sihtrühma ning registreeruda kursusele elektrooniliselt maaülikooli õppeinfosüsteemi kaudu. Registreerumise õnnestumist kinnitab registreerumisel märgitud e-kirja aadressil saabunud kinnituskiri.

Registreerumine kestab kuni registreerimisaja lõpuni või grupi täitumiseni. Juhul, kui grupp ei täitu, lükkub koolitus edasi või jääb ära. Kõiki registreerunud saavad enne kursuse algust infokirja registreerumisel märgitud e-kirja aadressil.

Täiendusõppest loobumise korral teavitage palun sellest täiendusõppe korraldajat (kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) vähemalt kolm tööpäeva enne koolituse alguskuupäeva.
Juhul, kui täienduskoolitus on täiendusõppijale tasuta ja õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, on ülikoolil õigus esitada koolitusele registreerunule isikupõhine arve tehtud kulutuste katteks.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.11.2019 00:33