AU.626 Hügieenikoolitus koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele (veebipõhine kursus)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadrin Meremäe
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmHügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lõpetanu on teadlik koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele esitatavatest hügieeninõuetest, mõistab laste ja noorte halbadest hügieeniharjumustest ja asutuse ebapiisavast hügieenist tulenevaid ohtusid inimese tervisele ning omab üldteadmisi haigustekitajate leviku viisidest ning ennetamise võimalustest mängu- ja töökeskkonnas.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
* Seadusandlus: hügieeninõuded koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele.
* Toiduhügieeninõuded laste ja noorte toitlustamisele.
* Ruumide, pindade, vahendite puhastamine ja desinfitseerimine.
* Isiklik hügieen (sh kätehügieen).
* Head ja halvad hügieeniharjumused.
* Ebapiisavast hügieenist tulenevad ohud inimese tervisele.
* Üldteadmised haigustekitajate leviku viisidest ja ennetamise võimalustest.
* Terviseameti soovitused koolieelsetele lasteasutustele ja koolidele.

Koolituse õppekava on kooskõlastatud Terviseametiga.
26Kadrin Meremäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt1
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:43