AU.627 Veiste, lindude, sigade ja inimeste salmonelloosid, salmonelloosi tõrjeAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg10.10.2019
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Julia Jeremejeva
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)77 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv26
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu mõistab salmonelloosi epidemioloogiat, oskab diagnoosida kliiniliste tunnuste ja patoloogilis-anatoomilise leiu alusel, oskab koguda materjali laboratoorseks uurimiseks ja suudab rakendada salmonelloosi ennetamise ja tõrje meetodeid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Salmonella spp. levimine, diagnoosimine ja tõrje4
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt8
Registreerumise tähtaeg10.10.2019
Registreerumise lisainfoRegistreerumisega avaldate soovi antul koolitusel osaleda.
Täiendusõppijaks arvamise aluseks on osaleda soovija kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis registreerumine vastavale täiendusõppele.
Täiendusõppest loobumise korral teavitada kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil täiendusõppe korraldajat hiljemalt kolm tööpäeva enne õppe alguskuupäeva (so. 4.oktoober 2019). Juhul, kui registreerunud õppes osaleda soovija ei teavita koolituse korraldajat oma loobumisest õigeaegselt, jääb arve tasumise kohustus jõusse.
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 15.10.2019 05:02