MJ.8 Finantsmajanduslikud aspektid ettevõtlusainete õpetamiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg20.11.2019 - 27.11.2019
Maht13 akadeemilist tundi (13 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Lemsalu
Jüri Lehtsaar
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse läbimise järel koolitusel osalenu:
- on omandanud praktilised oskused erinevate finantsmajanduslike aspektide õpetamiseks ettevõtlusainete õpetamisel;
- oskab kasutada aktiivõppe meetodeid ning teab, kuidas õppijaid kaasata, toetades sellega nende õppimist.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Õpikeskkonna ja õppimise seosed kõrghariduses. Erinevad aktiivõppe meetodid. Õpiväljundite saavutamise hindamine.
- Ettevõtlusainetega seotud finantsmajanduslike aspektide käsitlemine ettevõtte loomisest kuni finantsaruannete analüüsini (s.h. raamatupidamise meetod, tekkepõhine arvestus; tulude ja kulude liigitus; tööaeg, töötasu arvestamisega seotud maksud ja maksed; erisoodustus; ettevõtlusega mitteseotud kulu; dividendid; laen ja intress; majandusaasta aruanne s.h. tegevusaruande koostamine; ettevõtte rahastamine, rahavoogude planeerimine, finantsanalüüs, investeeringute tasuvus).
13Katrin Lemsalu, Jüri Lehtsaar
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg13.11.2019
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 29.09.2020 03:46