MJ.9 Põllumajandusettevõtte juhtimine konsulendile: äri- ja turundusstrateegiadAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.10.2019 - 15.11.2019
Maht38 akadeemilist tundi (9 tundi auditoorset, 15 tundi praktikat, 14 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtJõgeva maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Taimi Plado
Maire Nurmet
Hardo Vahemäe
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidTäienduskoolitusprogrammi läbinud õppija teab:
- kuidas suunata ettevõtja tähelepanu ärimudelile, kuidas kasutada ja edasi anda ärimudeli koostamise tehnikaid, kaardistada turusituatsioon ning analüüsida koostatud ärimudeli efektiivsust.
- kuidas analüüsida kliente, neile pakutavat väärtust ning selle väärtuse pakkumiseks vajalikku infrastruktuuri
- kuidas teha tulu-kulu analüüse
- kuidas turundada, sh.turu segmenteerimine, hinnakujundus, toote positsioneerimine, turundusmeetmestik, turule sisenemine jm.
- millised on peamised väljakutsed ja takistused välisturgudele sisenemisel, kust ja kuidas saada informatsiooni ja abi, leida ärikontakte
- kuidas kasutada statistilisi andmeid finantsplaneerimises ja turu-uuringutes
- mis on rohemajandus ja kuidas seda edendada
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ärimudeli koostamise tehnikad, turusituatsiooni kaardistamine ja ärimudeli efektiivsuse analüüs;
Kliendianalüüs;
Tulu-kulu analüüs;
Turundamine (turu segmenteerimine, hinnakujundus, toote positsioneerimine, turundusmeetmestik, turule sisenemine);
Sisenemine välisturgudele;
Statistiliste andmete kasutamine finantsplaneerimises ja turu-uuringutes;
Rohemajandus.
38Rando Värnik, Taimi Plado, Maire Nurmet, Hardo Vahemäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg15.10.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:00