AU.630 Nõustamismetoodika konsulendileAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg12.11.2019 - 19.02.2020
Maht73 akadeemilist tundi (13 tundi auditoorset, 51 tundi praktikat, 9 tundi iseseisvat tööd), 2,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Jaan Leetsar
Angelika Nöps
Maris Hordo
Raili Zuba
Jüri Lehtsaar
Maret Prits
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmSotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidEsimese kahe mooduli õppe läbinu teab:
* milline on konsulendi roll ja kutse-eetika;
* kuidas toimib riiklik nõustamissüsteem ja millised on süsteemis tegutsejate rollid ja vastutus;
* kliendisuhte loomise ja hoidmise põhimõtteid;
* nõuandetöö meetodeid, nende valiku ja kasutamise põhimõtteid;
* nõustamistegevuse arendamise põhimõtteid, sh nõuande müügi ja turustamise põhialuseid;
ja oskab:
* kasutada kontakti-, eneseväljendus- ja kuulamistehnikaid kliendi soovide, vajaduste, võimaluste ja piirangute selgitamiseks ning kliendi nõustamiseks ja juhendamiseks;
* toime tulla kliendi vastupanu ja mõtlemispiirangutega, lahendada konflikte ja vastuolusid;
* koguda, töödelda ja analüüsida kutsetegevuseks vajalikke andmeid, sh tagasisidet teenuse arendamiseks;
* koostada nõustamistooteid ja -pakette ning koostada ja vormistada nõuannet kirjalikult;
* juhtida isiklikku efektiivsust, kavandada ja juhtida enesearengut.

Kolmanda mooduli läbinu teab
* ühistegevuse, koostöö ja võrgustike loomise ning toetamise võimalusi ja põhimõtteid;
* gruppide juhtimise põhimõtteid ja meetodeid;
* täiskasvanute koolitamise aluseid;
* mõjusa esinemise põhimõtteid, meetodeid ja tehnikaid;
* ja oskab:
* juhtida töögruppe, nõupidamisi, arutelusid ja grupinõustamisi;
* teha gruppidele mõjusaid ja veenvaid loenguid ning esitlusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolitusele eelnev iseseisev kodutöö: Näidis CV koostamine,
nõustajatööks vajalike dokumentide vormistamine;

I moodul
Riiklik nõustamissüsteem ja selle toimimine
Konsulendi roll, kutse-eetika
Peamised suhtlemis- ja nõustamisoskused, mudelid ja tehnikad nõustamisel
Konsulendi kutsetegevuseks vajalike andmete ja teabe kogumine ning analüüsimine
27
II moodul
Nõustamistoode, nõustamine
Nõustamistegevuse kui ettevõtluse alused
Kliendisuhtluse alused ja kliendi nõustamine
Nõustaja isiklik efektiivsus ja eneseareng, sh kompetentsi eneseanalüüs kutseeksamiks
30
III moodul
Gruppidega töötamine, koostöö ja võrgustumine
Täiskasvanute koolitamine
Esinemisoskused, tulemuslikud loengud ja esitluste tegemine
16
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg11.10.2019
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.09.2020 13:16