AU.632 Nõustamismetoodika konsulendileAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg27.05.2021 - 29.06.2021
Maht57 akadeemilist tundi (10 tundi auditoorset, 38 tundi praktikat, 9 tundi iseseisvat tööd), 2,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Angelika Nöps
Maris Hordo
Jüri Lehtsaar
Maret Prits
Karin Naruskov
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)922 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv12
 
Õppekava rühmSotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidÕppe läbinu teab:
* milline on konsulendi roll ja kutse-eetika;
* kuidas toimib riiklik nõustamissüsteem ja millised on süsteemis tegutsejate rollid ja vastutus;
* kliendisuhte loomise ja hoidmise põhimõtteid;
* nõuandetöö meetodeid, nende valiku ja kasutamise põhimõtteid;
* nõustamistegevuse arendamise põhimõtteid, sh nõuande müügi ja turustamise põhialuseid;
ja oskab:
* kasutada kontakti-, eneseväljendus- ja kuulamistehnikaid kliendi soovide, vajaduste, võimaluste ja piirangute selgitamiseks ning kliendi nõustamiseks ja juhendamiseks;
* toime tulla kliendi vastupanu ja mõtlemispiirangutega, lahendada konflikte ja vastuolusid;
* koguda, töödelda ja analüüsida kutsetegevuseks vajalikke andmeid, sh tagasisidet teenuse arendamiseks;
* koostada nõustamistooteid ja -pakette ning koostada ja vormistada nõuannet kirjalikult;
* juhtida isiklikku efektiivsust, kavandada ja juhtida enesearengut.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Riiklik nõustamissüsteem ja selle toimimine
Konsulendi roll, kutse-eetika
Peamised suhtlemis- ja nõustamisoskused, mudelid ja tehnikad nõustamisel
Konsulendi kutsetegevuseks vajalike andmete ja teabe kogumine ning analüüsimine
Nõustamistoode, nõustamine
Nõustamistegevuse kui ettevõtluse alused
Kliendisuhtluse alused ja kliendi nõustamine
Nõustaja isiklik efektiivsus ja eneseareng, sh kompetentsi eneseanalüüs kutseeksamiks
57
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg23.05.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:38