AU.633 HACCP-põhise enesekontrollisüsteemi juurutamine ja ajakohastamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg -
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTallinn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Katrin Laikoja
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKolitusel osalenu:
- tunnetab selgemalt oma vastutust ettevõtte toiduohutuse töörühma liikmena;
- oskab toiduohutuse töörühma liikmena panustada ettevõtte enesekontrollisüsteemi juurutamisse ja ajakohastamisse;
- oskab analüüsida ettevõtte enesekontrollisüsteemi tugevusi ja kitsaskohti;
- oskab anda hinnangut eeltingimusprogrammide ja KKPde toimingute efektiivsusele;
- rakendab õpitut igapäevaselt toiduohutuse töörühma liikmena ning siseaudiitorina.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Enesekontrollisüsteem kui toidukäitleja kohustus
HACCP 12 etappi, 7 põhimõtet
Euroopa Komisjoni teatis (2016/C 278/01) eeltingimuste ja HACCP kohta
Uued väljakutsed (allergeeniohje, toidupettused jne)
Miks enesekontrollisüsteem ei ole alati efektiivne?
Valideerimine ja verifitseerimine
Siseaudit kui enesekontrollisüsteemi parendamise vahend
6Katrin Laikoja
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:26