AU.637 Toiduohutuse tagamine koduköögis (veebipõhine kursus)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg02.03.2020 - 02.04.2020
Maht26 akadeemilist tundi (26 tundi iseseisvat tööd), 1 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadrin Meremäe
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)45 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmHügieen ja töötervishoid, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lõpetanu on teadlik toiduohutuse tagamise põhimõtetest toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel ning rakendab toiduohutuse põhitõdesid oma koduköögis.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Toiduohutuse põhimõtted koduköögis
Mikroorganismide roll toiduohutuses
Toiduohutuse tagamine toidu varumisel, valmistamisel, serveerimisel ja säilitamisel
Kodukoka isiklik hügieen ja hügieeniharjumused koduköögis
Ülevaade toidust tingitud haigustest: tekkepõhjused ja ennetamise võimalused
Esmaabi toidust tingitud haiguse korral
26Kadrin Meremäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 20:05