MJ.11 Koostöö arendamise meetodidAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.02.2020
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtJõgeva maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kristel Jalak
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmSotsiaal- ja käitumisteadused, mujal liigitamata
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse tulemusena osalejad:
* teavad, mis on koostöö olemus ning milliseid kompetentse on vaja eduka koostööni jõudmiseks;
* teavad, milliste reeglite järgi kujuneb grupis koostöö; oskavad ära tunda koostöö erinevaid faase ja nendes teadlikult käituda;
* teavad, kuidas anda tagasisidet arendaval ja suhteid säilitaval moel;
* oskavad ära tunda erinevat tüüpi vastupanu ning konflikte ja teavad nendega toimetuleku tehnikaid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Koostöö olemus:
* Koostöö tunnused, hea koostöö kriteeriumid.
* Koostööks vajalikud oskused ja hoiakud.
* Osalejate eneseanalüüs ja arengu eesmärgistamine.
* Koostöö tekkimine, koostöö arengu faasid, nende märkamine ja käitumise valik eri faasides.

2. Inimesed ja koostöö:
* Keerulised koostööpartnerid osalejate töös.
* Käitumisviiside skaala. Manipuleerijate ära tundmine ja nendega toimetulek.

3. Suhtlemistehnikad koostöös:
* Kontakt, selge eneseväljendus, aktiivne kuulamine.

4. Nõudlikud suhtlemisolukorrad:
* Tagasiside.
* Vastupanu.
* Konfliktid koostöös.
6Kristel Jalak
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg12.02.2020
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 01:43