GX.4 E-täiendkoolitus "Maakorralduse ja katastrimõõdistamise õiguslikud küsimused"Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg05.06.2020 - 18.06.2020
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Siim Maasikamäe
Merje Krinal
Tiina Oeselg
Heidi Tali
 
Hind (sisaldab käibemaksu)120 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv75
 
Õppekava rühmArhitektuur ja linnaplaneerimine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
- tunneb maakorraldus- ja katastritoimingutega seotud asjaõiguse aluseid
- teab maakorraldus- ja katastritoimingutega seotud tsiviilõiguse aluseid
- teab maakorraldus- ja katastritoimingutega seotud haldustoiminguid
- teab maakorraldus- ja katastritoimingutega seotud olulisemaid õigusakte
- teab ruumiinfo haldamise põhimõisteid ja ruumiinfo haldamist reguleerivaid õigusakte
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Kursuse fookus on maakorraldus- ja katastritoimingute õiguslikel küsimustel (Asjaõigusseadus, Tsiviilseadustiku üldosa seadus, Haldusmenetluse seadus, maakorraldusseadus jt).
Lisaks omandatakse põhiteadmisi ruumiandmete kasutamiseks erialatöös.

Koolituste õppekava vastab Maakorraldaja ja Geodeet kutsekvalifikatsiooni taotlemise tingimustele.
8Siim Maasikamäe, Merje Krinal, Tiina Oeselg, Heidi Tali
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg21.05.2020
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 12.05.2021 15:24