MJ.14 Ühistu juhtimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg02.11.2020
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtSaare maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormauditoorne õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmJuhtimine ja haldus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidTäienduskoolituse läbinu:
- on teadlik ühistu erinevustest võrreldes teiste ettevõtetega;
- on tuttav ühistu organisatsioonidisaini põhitunnustega;
- on tutvunud põhiliste ühistu juhtimis- ja järelevalvevõtetega;
- on saanud ülevaate ühistusse investeerimise võimalustest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Täienduskoolitusel uuritakse järgnevaid sisuteemasid:
- koostöö ja majandusliku ühistegevuse olemus;
- ühistegevuslikud põhimõtted ja ühistute iseloomulikud omadused;
- ühistu organisatsioonidisaini eripärad ja selle juhtimismudelid;
- ühistu juhtimise ja valitsemise erinevus;
- ühistusse investeerimise olemus ja erinevad kapitali kaasamise võimalused;
- investori otsimine ja ühistu töösse lõimimine;
- investori roll ühistu omaniku ja liikmena.

Õppeprotsess koosneb nii teooriast kui ka praktilistest ülesannetest.
6Rando Värnik
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg01.11.2020
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 15:44