AU.660 Mootorsõidukijuhi õpetaja täienduskoolitusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg09.04.2021 - 24.04.2021
Maht40 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset), 1,5 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Risto Ilves
Reet Paatsi
Arne Küüt
Priit Marmor
Keio Küüt
 
Hind (sisaldab käibemaksu)396 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmMootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
- teab ja oskab kasutada tänapäeva õpetamismeetodeid;
- tunneb liiklusseadust ja omab ülevaadet liiklusohutusest;
- teab sõidukijuhtide töö- ja puhkeaja seadusandlust ja oskab kasutada sõidumeerikut;
- oskab ohutult erinevaid koormaid kinnitada;
- tunneb mootorsõidukijuhi koolituse ja juhtimisõiguse andmise alaseid õigusakte;
- on tutvunud sõidukite ehitusega;
- on tutvunud auto diagnostika ja toitesüsteemide korrasoleku hindamisega ja kütuste erinevustega.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolituse kord MSJ koolituse ja juhtimisõiguse andmise alased õigusaktid
Ainedidaktika ja erinevad õppemetoodikad
Liiklusalased õigusaktid
Töö- ja puhkeaeg
Sõiduauto ja mootori katsetamine laboris
Sõiduki ehitus
Koormakinnitused

Teadmiste kontroll käsitletud materjali alusel toimub jooksvalt, iga erineva teema loengus.
40Risto Ilves, Reet Paatsi, Arne Küüt, Priit Marmor, Keio Küüt
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt18
Registreerumise tähtaeg05.04.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 13.04.2021 05:22