AU.661 Tööstusrobootika rakendamisvõimalused ettevõttesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg16.01.2023 - 13.02.2023
Maht46 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 16 tundi praktikat, 6 tundi iseseisvat tööd), 1,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Indrek Virro
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv16
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab ja tunneb tööstusroboteid nii liigituse kui tootjapõhiselt;
- teab peamisi robotite tehnilisi näitajaid ja robotiseerimisel ettetulevaid kitsaskohti;
- oskab rakendada roboti programmeerimist ning simuleerimist;
- oskab märgata enda ettevõttes robotiseerimise võimalusi;
- oskab koostada tööstusroboti tasuvusanalüüsi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev:
Eelkodutöö: Mida tean tööstusrobotitest ja millised on minu ootused koolitusele?
Loeng: Mis on tööstusrobot? Mitsubishi MELFA, Universal Robots ja teiste tootjate lahenduste tutvustamine.
Seminar: Ettevõttes robotiseerimise võimaluste leidmine.
Kodune ülesanne: tutvuda Ciros videoga
8Indrek Virro
2. päev:
Praktikum: Tööstusroboti programeerimine simulatiooni keskkonnas.
Kodune ülesanne: tutvuda Mitsubishi Melfa ja UR videodega.
8Indrek Virro
3. päev:
Praktikum: Tegelemine füüsilise robotiga. Robotiseerimis ülesande osadeks jaotamine ja raskuspunktide tuvastamine. Tööstusroboti käsitlemine päriselus.
Kodune ülesanne: Mis on enda ettevõtte robotiseeritavad sõlmed?
8Indrek Virro
4. päev:
Loeng: Tööstusroboti rakendamise tasuvusanalüüs.
Seminar: Kuidas roboteid oma ettevõttes kasutada?
Kodune ülesanne: Enda ettevõttes kasutatava tööstusroboti tasuvuse arvutus.
8Indrek Virro
5. päev:
Seminar: Iseseisvate ülesannete tutvustamine ja arutelu iseseisvate ülesannete teemal (Missugused on minu ettevõtte võimalused robotiseeritavateks sõlmedeks ning nende tasuvuse analüüs.).
8Indrek Virro
Eelkodutöö jt iseseisvad ülesanded.6Indrek Virro
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:36