AU.666 Toiduhügieeni baaskoolitus (veebipõhine kursus)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.06.2020 - 22.06.2020
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi iseseisvat tööd), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kadrin Meremäe
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)35 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lõpetanu on teadlik toiduhügieeni põhitõdedest, toidukäitleja rollist ja toiduohutuse tagamise viisidest toidu käitlemisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Toiduhügieeni üldpõhimõtted
Toidu saastumine (sh ristsaastumine) ja selle vältimine
Mikroorganismide roll toidus
Toidu ohutu valmistamise, käitlemise, säilitamise üldpõhimõtted
Isiklik hügieen (sh kätehügieen)
Puhastamise, desinfitseerimise, kahjuritõrje, jäätmekäitluse üldpõhimõtted
8Kadrin Meremäe
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt1
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 29.10.2020 06:27