MJ.15 Riskijuhtimine nõustajale - ÜldmoodulAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg10.12.2020
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Maire Nurmet
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv50
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid* teab riskide väljaselgitamise metoodikaid, tunneb riskide tüpoloogiat ning oskab liigitada riske ja saab aru erinevate riskide erisustest;
* teab ilmastiku ja kliima muutustest esilekerkivaid peamisi põllumajandustootmist mõjutavaid riske, äririskid sh finants-, sissetulekuteriskid, tururiskid, ning nende hindamise võimalusi;
* teab põllumajanduse keskkonnatingimuste muutustest esilekerkivate riskide olemust ja nende tekke allikaid ning oskab neid seostada oma nõustamisvaldkonnaga;
* tunneb valdkonda puudutavaid riskide juhtimisega seonduvaid õigusakte, nõudeid ja ÜPP riskide juhtimise meetmeid;
* teab, kuidas juhitakse riske teistes Eestiga sarnaste tootmistingimustega riikides.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Riski definitsioon ning riskijuhtimisega seotud mõisted; põllumajandustootmise riskiallikad ja põllumajandusriskide tüpoloogia.2Maire Nurmet
Riskijuhtimise põhimõtted ja strateegiad.2Maire Nurmet
Riskide mõõtmine ja hindamine; põllumajandusriskide allikate ja riskide maandamise võimalused.2Rando Värnik
Riskijuhtimine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) kontekstis Eestis ja teistes riikides.2Rando Värnik
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg06.12.2020
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:37