AU.684 Veiste kunstlik seemendamine 2.osaAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg17.05.2021 - 21.05.2021
Maht40 akadeemilist tundi (10 tundi auditoorset, 30 tundi praktikat), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ants Kavak
Alar Onoper
Kalle Kask
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv14
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu:
- teab seemenduse ajalugu ja tähtsust;
- oskb ejakulaati hinnata;
- teab, milline on välistegurite mõju spermale;
- omab vajalikke teadmisi sperma lahjendamisest sügavkülmutamiseks;
- oskab spermat sügavkülmutada, säilitada ja hinnata;
- tunneb lehma suguorganite anatoomiat, füsioloogiat ja innatsükli regulatsiooni;
- oskab teostada suguorganite ultrasonograafiat;
- teab seemendusviise ja meetodeid;
- teab inna tunnuseid ja inna avastamiseks vajalikku;
- teab, kuidas käib inna stimuleerimine ja sünkroniseerimine;
- teab, milline on optimaalne seemendusaeg inna ajal ja pärast poegimist;
- tunneb ja oskab vältida seemendamisel tehtavaid vigu;
- teab, mis on suguselekteeritud sperma ja oskab seemendada suguselekteeritud spermaga;
- teab, mis on ahtrus ja sigimatus;
- oskab teostada emaka kateteriseerimist;
- tunneb sagedasemad madala tiinestumise põhjuseid;
- oskab tiinust diagnoosida;
- teab, mis on kunstliku seemenduse organisatsioon;
- tunneb seemendustehniku töö aspekte;
- oskab teostada suguorganite rektaalset uurimist;
- oskab tiinust rektaalselt diagnoosida;
- teab lehmade söötmisest ja sigimisest;
- oskab avastada ja ravida emakapõletikke ja muid poegimisjärgseid haigusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Seemenduse ajalugu ja tähtsus
Ejakulaadi hindamine
Välistegurite mõju spermale
Sperma lahjendamine sügavkülmutamiseks
Sperma sügavkülmutamine, säilitamine ja hindamine
Lehma suguorganite anatoomia, füsioloogia ja innatsükli regulatsioon
Suguorganite ultrasonograafia
Seemendusviisid ja meetodid
Inna tunnused ja inna avastamine
Inna stimuleerimine ja sünkroniseerimine
Optimaalne seemendusaeg inna ajal ja pärast poegimist
Seemendamisel tehtavaid vigu
Suguselekteeritud sperma, seemendamine suguselekteeritud spermaga
Ahtrus ja sigimatus
Emaka kateteriseerimine
Sagedasemad madala tiinestumise põhjused
Tiinuse diagnoosimine
Kunstliku seemenduse organisatsioon
Seemendustehniku töö aspektid
Suguorganite rektaalne uurimine
Tiinuse rektaalne diagnoosimine
Lehmade söötmine ja sigimine
Emakapõletikud jm poegimisjärgsed haigused.

Osalemise eelduseks on esimese osa läbimine, teine osa on praktiline ja toimub lautades.
40Ants Kavak, Alar Onoper, Kalle Kask
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg23.04.2021
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 01.06.2023 12:52