AU.691 Põllumajanduslindude heaoluAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg31.03.2021
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Marko Kass
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv28
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu saab ülevaate:
- põllumajanduslindude heaolu mõistest ja looma heaolu kontseptsioonidest;
- heaolu seostest isendi tervise ja toodanguga;
- pidamisviiside mõjust linnu heaolu kriteeriumitele;
- lindude käitumisest kui heaolu taset väljendavast näitajast;
- lindude heaolu hindamise metoodikatest;
- heaolu hindamisest lindlas protokolli järgi;
- põllumajanduslindude heaolu hindamise tulemuste tõlgendamisest.
Osalenud on läbinud teoreetilise õppe ning omandanud baasoskused linnu heaolu iseseisvaks hindamiseks tootmisüksuses.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Koolitus keskendub peamiselt munakanadele, lisaks käsitletakse broilerite heaolu.
Koolituse I plokk:
- Heaolu mõiste ja põllumajanduslindude heaolu kontseptsioonid;
- Heaolu kui jätkusuutliku linnukasvatuse alus;
- Lindude käitumine ning selle seoses tervise ja toodanguga;
- Heaolu põhimõtted - söötmine, pidamine, tervis ja loomuomane käitumine;
- Munakana ja broileri heaolu hindamise protokolli tutvustamine
II plokk
Video materjaliga illustreeritud heaolu hindamine kriteeriumite kaupa linnukasvatusüksuses.
Hindamistulemuste arutelu ja tagasiside jagamine
Kokkuvõte koolitusest.
8
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg25.03.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:07