AU.697 Tehnika üldkursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg11.06.2021 - 27.08.2021
Maht44 akadeemilist tundi (40 tundi auditoorset, 4 tundi iseseisvat tööd), 1,75 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kaarel Soots
Marten Madissoo
Indrek Virro
Mailis Zimmermann
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv14
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab lugeda tehnilist joonist ning vajadusel lihtsama tehnilise joonise iseseisvalt vormistada;
- mõistab 3D printimise tehnoloogiat ning suudab iseseisvalt 3D printerit kasutada;
- on saanud praktilise kogemuse pneumaatika ja hüdraulika valdkonna arvutuskäikudest ning skeemide lugemisest ja koostamisest;
- tunneb põhilisi trei ja freesimise instrumente, oskab arvutada lõikeparameetreid ning teab milline näeb välja arvjuhtimisega pingi g-kood;
- on saanud ülevaate tööstusrobootika kasutamisvõimalustest ning oskab iseseisvalt koostada lihtsamaid programme.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Eelkodutöö: Kirja panna, kuidas Te kasutate erinevaid tehnilisi lahendusi oma praeguses töös, miks Te soovite sellele koolitusele õppima tulla ning millised on Teie ootused sellele koolitusele? Eelkodutöö tuleb esitada 1. aprilliks 2021.
.
1. päev: TEHNILINE JOONESTAMINE
Saadakse algteadmised jooniste koostamisest, tolerantside määramistest, erinevatest jooniste tüüpidest.
Praktikumi lõpuks on kursuse osalejal oskus ise joonist koostada ja valmistada kasutades selleks tarkvara Solidworks.
10Mailis Zimmermann
2. päev: 3D PRINTIMINE
Keskendume termoplastse polümeeri 3D printimisele.
Õppepäev annab ülevaate nimetatud 3D printimise tehnoloogiast, 3D prinditava detaili projekteerimise eripäradest, 3D printeri seadistamisest, 3D printimise parameetrite seadistamisest, G-koodi genereerimisest ja 3D printimisest.
Päeva lõpuks jõuavad kursusel osalejad alustada rühmatööna 3D detaili printimisega. Valminud 3D prinditud detaile näeb järgmisel koolituspäeval.
8Kaarel Soots
3. päev: TÖÖSTUSROBOOTIKA
Eelkodutööna tuleb tutvuda Mitsubishi Melfa ja UR videotega.
Õppepäev tutvustab tööstusrobotit ja tööstusrobootika erinevaid lahendusi sh peamisi robotite tehnilisi näitajaid ja robotiseerimisel ettetulevaid kitsaskohti. Praktilises osas käivitame Mitsubishi RV4FL ja Universal Robots UR3 robotid ning proovime Ciros keskkonnas offline programmeerimist.
10Indrek Virro
4. päev: PNEUMAATIKA JA HÜDRAULIKA
Tutvume põhiliste pneumaatika ja hüdraulika seaduspärasustega. Arvutame pneumo- ja hüdrosilindri läbimõõte ja saadava jõu suurust. Praktilises pooles koostame lihtsaid süsteeme nii käsitsi kui elektriga juhtimisega.
8Marten Madissoo
5. päev: TÖÖTLEMISTEHNOLOOGIAD
Õpime tundma ISO materjalide tähistust ja lõikeinstrumentide geomeetriat ja tähistust. Tutvume eri tüüpi lõikeinstrumentidega ning nende lõikeparameetritega. Päeva lõpus proovime praktilist detaili lõikamist kasutades arvjuhtimisega tööpinki.
8Marten Madissoo
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt14
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 21:14