MJ.16 Riskijuhtimine nõustajale - Taimekasvatuse moodulAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg16.09.2021 - 17.09.2021
Maht12 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Are Selge
Indrek Keres
Evelin Loit-Harro
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv10
 
Õppekava rühmPõllundus ja loomakasvatus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid* teab taimekasvatuses enam esinevaid ilmastikust ja kliimast tulenevaid jm tootmisriske (külviaeg, sort, taimekaitse, taimetervis, väetamine) ning oskab neid ennetada ja minimeerida;
* teab riskide mõõtmise, hindamise ja juhtimise põhimõtteid taimekasvatuses;
* teab ja oskab suunata riske leevendavaid tegureid taimekasvatuses;
* mõistab riskijuhtimise olulisust põllumajandusliku tegevuse jätkusuutlikkuse osana;
* oskab leida kitsaskohti riskide hindamisel, mõõtmise ja juhtimisel ning pakub välja lahendusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Kliimaga seotud riskid ja haavatavus taimekasvatuses
Uute sortide ning täppisaretuse võimalused ja riskid
3Evelin Loit-Harro
Taimekaitse väljakutsed ja võimalused (keemiliste preparaatide vajadus ning load)
Toitainete vajadus ja keskkonnamõjud
3Indrek Keres
Riskid taimekasvatuses: talivilja- ja rohumaade kevadine hindamine; silomahla lekkest tekkiva saastuse vältimine
Riskid loomakasvatuses: traumade (lüpsilehmad) vähendamiste võimalustest farmis.
Süsiniku jalajälje mõõtmise metoodika põllumajandusettevõttes, eesmärgid ja ambitsioonid
6Are Selge
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg13.09.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:48