MJ.17 Riskijuhtimine nõustajale - Loomakasvatuse ja veterinaaria moodulAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg23.03.2021 - 30.03.2021
Maht12 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset), 0,5 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Andres Olt
Piret Kalmus
Kerli Mõtus
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv15
 
Õppekava rühmPõllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja veterinaaria interdistsiplinaarne õppekavarühm
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
Õpiväljundid* teab loomakasvatuse riske ja riskide juhtimise võimalusi, oskab pakkuda lahendusi riskide minimeerimiseks;
* teab esmaseid põhimõtteid loomakasvatusettevõtte karjaterviseprogrammi juhtimiseset;
* teab tootmisprotsessi kaardistamisest, looma tervise- ja heaoluriskide hindamisest ja monitooringust;
* mõistab riskijuhtimise olulisust põllumajandusliku tegevuse jätkusuutlikkuse osana;
* oskab leida kitsaskohti riskide hindamisel, mõõtmisel ja juhtimisel ning pakub välja lahendusi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Karjaterviseprogramm kui meetod riskide hindamiseks ja juhtimiseks piimaveisekarjas.
Noorkarja terviseriskid ja nende ohjamine farmis.
2Kerli Mõtus
Udaratervise programmi rakendamine farmis.
Ainevahetushaiguste riskide hindamine farmis.
2Piret Kalmus
Veiste söötadest tulenevad riskid.1Andres Olt
Grupitöö - ettevalmistus II õppepäeva karjatervise visiidiks1Andres Olt, Piret Kalmus, Kerli Mõtus
Karjatervise visiidi läbiviimine Eerika farmis4Andres Olt, Piret Kalmus, Kerli Mõtus
Loomatervise riskide hindamine ja analüüs ning tegevuskava koostamine2Andres Olt, Piret Kalmus, Kerli Mõtus
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt5
Registreerumise tähtaeg21.03.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 02:10