AU.703 Teede projekteerimine ja -ehitus (8 TP-d)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg03.06.2021
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ain Kendra
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)240 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidÕppeaine eduka läbimise järel osalenu:
-tunneb teedele ja platsidele kavandamisele esitatavaid nõudeid;
-omab ülevaadet teega seonduvast seadusandlusest ja normidest;
-oskab koostada tee tehnilist lahendust ning projekteerida.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Kutsed ja kompetentsid teedeinseneri vaatevinklist - konfliktid arhitekti ja ehitusinseneriga
- Teede projekteerimine - üldülevaade:
- Liiklusuuring (loendus, prognoos / riskid ja vead, näited), tee ristlõige (tee klassid/liigid / näited), koormus (siirdetegurid, normteljed/Vene), katendi liigid (freespuru/siirdekate), katendiarvutus (KAP, Odemark/puudub staatika), tüüplahendused (riigiteed, Tallinn, InfraRYL, Saksa - ja RMK). MTM määrus 106 (projekteerimisnormid) ja EVS 843 (linnatänavad).
- Katendiarvutus - Odemark, KAP ja selle kasutus - alusmõistetena AKÖL ja normteljed
- Arvutustulemused ja nende mõõdetavus - plaatkoormuskatse ja alternatiivid
- Katendikonstruktsiooni materjalide valikud ja nõuded
- Vibratsioon - künnised liiklusrahustamise meetmena ja nende mõju savipinnastel
- Müra levik - mürasein, müravall - millel on efekt, millel mitte - pigem peaks tõke olema allikale lähemal, müra levi takistuste taha
- Truubid ja pinnased - kaevetööde kavandamine, kohustuslik siirdekiil
- Teede ja platside ehitamine - MTM määrus 101 (kvaliteedinõuded), materjalid (filtratsioon vs külmakindlus), InfraRYL (sillutiskivid ja plaadid), MaaRYL (kandevõime), kandevõime nõuded ja mõõtmised, kaevetööd ja taastäited
- Kandevõime mõõtmine erinevate seadmetega, eripärad ja üleminekud kus võimalik
- Geosünteedid mõõteseadme mõjualas ja tulemused
- Kaevikute taastäitmine - üleminekualade probleemid - ja mõju konstruktsiooni tööeale
8Ain Kendra
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt13
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 02.12.2022 01:46