AU.718 Riskide hindamine ja juhtimiskultuur põllumajandusesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg26.07.2021 - 27.07.2021
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeelinglise keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Eda Merisalu
Jarkko Leppälä
Risto Rautiainen
Stephan Van den Broucke
Athena K. Ramos
Carolyn Sheridan
Joze Staric
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleEi
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmTöötervishoid ja -kaitse
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse läbinu on tutvunud tööga seotud riskidega, oskab rakendada riskihindamise metoodikat ja rakendada ohutusmeetmeid tööga seotud õnnetuste ning kutsehaiguste vähendamiseks ja vältimiseks põllumajanduses.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
* Ohutuskäitumisest põllumajanduses erinevates Euroopa riikides (Sacurima uuringu näitel);
* Haavatavate gruppide ohutusalane koolitamine ja juhtimine farmides;
* Farmi riskide kaardistamine - töövahend riskide identifitseerimiseks farmides;
* Ohutuskultuur ja riskide juhtimine Põhja-Ameerika põllumajanduses;
* Põllumajanduse ohutuse indikaatorid ja tervisenäitajate trendid Euroopa maades;
* Põllumajandusmasinate ohutusuuring;
* Ohutuskultuur ja riskide juhtimine põllumajanduses (juhtude analüüs);
* Tööohutus põllumajanduses - soovitused ja juhendmaterjalid.
16Eda Merisalu, Jarkko Leppälä, Risto Rautiainen, Stephan Van den Broucke, Athena K. Ramos, Carolyn Sheridan, Joze Staric
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt1
Registreerumise tähtaeg26.07.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 12:03