AU.723 Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuseAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg21.09.2021 - 07.12.2021
Maht62 akadeemilist tundi (34 tundi auditoorset, 20 tundi praktikat, 8 tundi iseseisvat tööd), 2,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tarmo Pilving
Timo Kangur
Marko Poolamets
Kristiina Roosild
Marika Kose
Kaisa Linno
Kaja Lotman
Helen Kari
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv38
 
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab luua giiditeenuse sobilikule sihtrühmale looduskeskkonnas;
- mõistab turismielamuse kujunemist ja erinevate osapoolte rolli selles protsessis;
- tunneb turismialase klienditeeninduse põhimõtteid;
- oskab maandada ja vältida giiditeenuse osutamisel tekkivaid riske;
- on võimeline looma digitaalses keskkonnas giiditeenusele turundusplaani;
- oskab kasutada digitaalset keskkonda giiditeenuse pakkumiseks;
- mõistab keskkonnakaitselisi, looduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja juriidilisi riske ja tegureid giiditeenuse osutamise kontekstis.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
21. september 2021: Sissejuhatus kursusesse
- Kursusel osaleja turismiidee tutvustus;
- Turismi terminoloogia ja süstemaatika;
- Turismitrendid Eestis;
- Turismiga seotud organisatsioonide roll ja nende seotus giididega;
- Giidi isiksuseomadused;
- Eneseanalüüs;
- Kriitiline mõtlemine ja kriisikäitumine.
.
8Tarmo Pilving, Kristiina Roosild, Marika Kose
28. september 2021: Sissejuhatus kursusesse -VEEBIS
- Ülesanded, vastutus, teadmised, oskused
- Seosed nii matkajuhi, reisijuhi, giidi töös
Vaheülesanne 1: eneseanalüüs
.
7Tarmo Pilving, Marika Kose
12. oktoober 2021: Äriplaan ja turundus
- Sihtrühma määratlemine
- Ärimudel
- Oma ettevõttega alustamine
- Ressursid
- Tulud/Kulud
- Koostöö ja Partnerlus
- Sobivate turismikanalite defineerimine
- Digiturundus
- Turismitegevuste analüüs ja mõõtmine
- Klienditeekond
.
8Tarmo Pilving, Marko Poolamets
15. oktoober 2021: Väljasõit Lahemaale
Vaheülesanne 2: sihtrühma kirjeldus
.
8Tarmo Pilving, Marika Kose, Kaisa Linno
26. oktoober 2021: Giiditeenus ja tööohutus
- Globaalne seiklus/loodusgiidi standard (Adventure Travel and Trade Association).
- Majanduslikud, juriidilised ja sotsiaalsed riskid
- Ekskursioonijuhtimise metoodilised alused
- Giiditöö nõuded
- Kutsestandard Eestis
- Kutsekvalifikatsioon ja selle taotlemine
.
8Tarmo Pilving, Kristiina Roosild, Marika Kose
9. november 2021: Giiditeenus ja tööohutus -VEEBIS
- Riski olemus ja mõisted
- Riskijuhtimise põhialused, seadusandlus, strateegia ja tehnilised aspektid
- Ohutuse tagamine matkal, ekskursioonil spetsiifilisemalt
- Grupidünaamika jms.
Vaheülesanne 3: riskianalüüs ja riskijuhtimise plaan
.
7Kristiina Roosild, Marika Kose
16. november 2021: Klienditeeninduse head tavad
- Eetika
- Igaüheõigus
- Liikumispiirangud
- Giidi tüübid
- Looduse interpreteerimine
- Lugude rääkimine
- Head tavad
.
8Kristiina Roosild, Marika Kose, Kaja Lotman, Helen Kari
7. detsember 2021: Lõpuseminar -VEEBIS
- Liftikõne: Oma turismiteenuse idee tutvustus.
Lõputööle saavad kõik koolitusel osalenud individuaalse tagasiside.
8Tarmo Pilving, Kristiina Roosild, Marika Kose
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg09.09.2021
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:15