AU.723 Innovatiivse ja nutika loodusturismi elamuse loomine läbi giiditeenuseAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg08.02.2022 - 19.04.2022
Maht62 akadeemilist tundi (34 tundi auditoorset, 20 tundi praktikat, 8 tundi iseseisvat tööd), 2,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tarmo Pilving
Timo Kangur
Marko Poolamets
Kristiina Roosild
Marika Kose
Kaja Lotman
Helen Kari
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv43
 
Õppekava rühmLooduskeskkond ja elusloodus
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab luua giiditeenuse sobilikule sihtrühmale looduskeskkonnas;
- mõistab turismielamuse kujunemist ja erinevate osapoolte rolli selles protsessis;
- tunneb turismialase klienditeeninduse põhimõtteid;
- oskab maandada ja vältida giiditeenuse osutamisel tekkivaid riske;
- on võimeline looma digitaalses keskkonnas giiditeenusele turundusplaani;
- oskab kasutada digitaalset keskkonda giiditeenuse pakkumiseks;
- mõistab keskkonnakaitselisi, looduslikke, majanduslikke, sotsiaalseid ja juriidilisi riske ja tegureid giiditeenuse osutamise kontekstis;
- oskab õppimiseks ja esinemiseks kasutada digitaalset õpikeskkonda sh iseseisvalt kasutada veebikaamerat ja mikrofoni ning veebikeskkonda ülesse laadida esinemiseks vajalikke materjale.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
8. veebruar 2022: Sissejuhatus kursusesse
- Kursusel osaleja turismiidee tutvustus;
- Turismi terminoloogia ja süstemaatika;
- Turismitrendid Eestis;
- Turismiga seotud organisatsioonide roll ja nende seotus giididega;
- Giidi isiksuseomadused;
- Eneseanalüüs;
- Kriitiline mõtlemine ja kriisikäitumine.
.
8Tarmo Pilving, Kristiina Roosild, Marika Kose
15. veebruar 2022: Sissejuhatus kursusesse -VEEBIS
- Ülesanded, vastutus, teadmised, oskused
- Seosed nii matkajuhi, reisijuhi, giidi töös
Vaheülesanne 1: eneseanalüüs
.
4Tarmo Pilving, Marika Kose
22. veebruar 2022: Äriplaan ja turundus -VEEBIS
- Sihtrühma määratlemine
- Ärimudel
- Oma ettevõttega alustamine
- Ressursid
- Tulud/Kulud
- Koostöö ja Partnerlus
- Sobivate turismikanalite defineerimine
- Digiturundus
- Turismitegevuste analüüs ja mõõtmine
- Klienditeekond
Vaheülesanne 2: sihtrühma kirjeldus
.
10Marko Poolamets
15. märts 2022: Giiditeenus ja tööohutus -VEEBIS
- Globaalne seiklus/loodusgiidi standard (Adventure Travel and Trade Association).
- Majanduslikud, juriidilised ja sotsiaalsed riskid
- Ekskursioonijuhtimise metoodilised alused
- Giiditöö nõuded
- Riski olemus ja mõisted
- Riskijuhtimise põhialused, seadusandlus, strateegia ja tehnilised aspektid
.
8Tarmo Pilving, Kristiina Roosild, Marika Kose
22. märts 2022: Giiditeenus ja tööohutus -VEEBIS

- Ohutuse tagamine matkal, ekskursioonil spetsiifilisemalt
- Grupidünaamika jms.
- Kutsestandard Eestis
- Kutsekvalifikatsioon ja selle taotlemine
Vaheülesanne 3: riskianalüüs ja riskijuhtimise plaan
.
6Kristiina Roosild, Marika Kose
29. märts 2022: Klienditeeninduse head tavad
- Eetika
- Igaüheõigus
- Liikumispiirangud
- Giidi tüübid
- Looduse interpreteerimine
- Lugude rääkimine
- Head tavad Eestis ja mujal
.
8Timo Kangur, Marika Kose, Kaja Lotman, Helen Kari
8. aprill 2022: Väljasõit Lõuna-Eestis asuvasse rahvusparki (Karula või Haanja)
.
8Tarmo Pilving, Marika Kose
19. aprill 2022: Lõpuseminar -VEEBIS
- Liftikõne: Oma turismiteenuse idee tutvustus.
Lõputööle saavad kõik koolitusel osalenud individuaalse tagasiside.
10Tarmo Pilving, Marika Kose
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg31.01.2022
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 04.07.2022 19:09