AU.724 AutoCAD täienduskoolitus ehitusvaldkonna spetsialistidele (edasijõudnute tase)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.11.2021 - 20.12.2021
Maht30 akadeemilist tundi (30 tundi praktikat), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ingmar Aija
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab kuidas koostada maapinnamudelit;
- oskab koostada piki ja -ristprofiili;
- suudab sooritada mahuarvutusi pinnamudelitega;
- omab algteadmisi Autodesk Civil 3D-ga taristute projekteerimisest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev:
- AutoCAD Civil 3D töökeskkond/navigeerimine 3D-s;
- Pinnamudel ja selle loomine tarkvaras;
- Eesti Maa-ameti avaandmete kasutamine;
- Laserskanneeritud punktiandmete kasutamine Autodesk Civil 3D-s.
6Ingmar Aija
2. päev:
- Pinnamudeli loomine Autodesk Civil 3D-s: väliandmetest ja geoaluselt pinnamudeli tegemine;
- Pinnamudeli korrigeerimine;
- Mudeli stiilide tegemine;
- Samakõrgusjoonte tegemine.
6Ingmar Aija
3. päev:
- Vertikaalplaneerimine Autodesk Civil 3Ds;
- Ehitusplatsi planeerimine;
- Mahtude arvutus.
6Ingmar Aija
4. päev:
- Kraavide projekteerimine;
- Ristlõigete ja pikiprofiilide tegemine.
6Ingmar Aija
5. päev:
- Teede projekteerimine;
- Tee elementide joonistamine, katendi ja mulde tegemise võimalused;
- Ristlõigete ja pikiprofiilide tegemine;
- Mahtude arvutus.
6Ingmar Aija
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt16
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 20:39