AU.739 Hoonete energiatõhusus ja -energiamärgis (4 TP)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg27.01.2022
Maht8 akadeemilist tundi (8 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Merilin Kütt
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)145 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidOmandab teadmised: hoonete energiatõhususest ning -energiamärgisest üldiselt. Koolitus annab eelteadmised antud valdkonnas kuid ei anna õigust teha energiaauditeid.
Omandab teadmised:
- seadusandlusest;
- energiamärgisest;
- hoonete sisekliimast ja seda mõjutavatest teguritest:
- arvutusmeetoditest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
TEEMAD:
1. Hoonete energiatõhusust reguleerivad seadused/määrused

1.1. Seadusandlused energiatõhususe teemal
1.2. Energiatõhususe spetsialisti kompetents
1.3. Energiamärgiste liigitus, kehtivus

2. Arvutuslik energiamärgis

2.1. Vajalikud lähteandmed - kust võtta? (määruse Lisa 2)
2.1.1. Välispiirete soojusläbivused
2.1.2. Välispiirete joonsoojusläbivused
2.1.3. Õhulekke arv
2.1.4. Köetav pind
2.1.5. Madala temperatuuriseadega pind
2.1.6. Tehnosüsteemid- ventilatsioon, küte, jahutus, lokaalne taastuvenergia
2.1.7. Vabasoojused
2.2. Energiamärgise tulemus
2.2.1. Energiakasutuse tulemuse tõlgendamine (määruse Lisa 4)
2.2.2. ETA ehk hoone energiatõhususarv
2.2.3. Lokaalne taastuvenergia kasutus ETA arvutamisel
2.3. Suvise ruumitemperatuuri nõude kontroll (määruse Lisa 6)
2.3.1. Tõendamise vajalikkus
2.4. Väikeelamu kalkulaator (MKM)
2.5. Tehnosüsteemide mõju hoone energiatõhususele
2.5.1. erinevad kütteliigid
2.5.2. ventilatsioonisüsteemi mõju
2.6. Juhendid ja abimaterjalid
8Merilin Kütt
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt13
Registreerumise tähtaeg26.01.2022
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 15:23