MS.12 Riskijuhtimine ettevõttesAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg30.11.2021 - 07.12.2021
Maht16 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset), 0,5 EAP
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppetöö vormtäielikult veebipõhine õpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Rando Värnik
Kristjan Rebane
Maire Nurmet
Katrin Lemsalu
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmÄrindus ja haldus, mujal liigitamata
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKursuse lääbimise järel koolitusel osalenu on omandanud praktilised oskused erinevate riskitegurite käsitlemiseks ettevõtlusainete õpetamisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Riskiallikad ettevõtluses, riskide liigid, otsustamine ebakindluse tingimustes.2Maire Nurmet
Riskide hindamise integreeritud meetodi rakendamine ettevõttes.2Maire Nurmet
Finantsriskide juhtimine ettevõttes.2Katrin Lemsalu
Avaliku ja erasektori koostöös rakendatavad riski hajutamise meetmed.2Katrin Lemsalu
Riskide juhtimise praktilised kogemused põllumajandusettevõttes.4Kristjan Rebane
Riskijuhtimine Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kontekstis, riskid toiduainete tarveahelates ja varustuskindluse tagamine.4Rando Värnik
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg29.11.2021
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 18.01.2022 15:33