AU.754 Tootmishügieeni tagamine toidu käitlemiselAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg20.09.2024
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu omab ülevaadet toidu tootmishügieeni tagamise põhimõtetest ning olulisematest tootmishügieeni mõjutavatest teguritest; on teadlik mikrobioloogilistest indikaatoritest, mis võimaldavad hinnata nii tootmishügieeni tasemeid kui ka toidu mikrobioloogilist kvaliteeti ja seonduvaid korrigeerivaid tegevusi; mõistab toidu riknemist põhjustava mikrobioota ja toidupatogeenide rolli tootmishügieeni tagamisel; on teadlik toidu (rist)saastumise võimalustest ning selle vältimise võimalustest; teab tootmisruumide ehituslike aspektide seost ettevõtte toidu- ja tootmishügieeniga; mõistab hügieenitsoonide vajalikkust ja seost toidu tootmishügieeni tagamisega; on saanud teadlikumaks toidu tootmishügieeni tasemete hindamise meetoditest ning sanitatsioonil kasutatavatest kemikaalidest ning nende kasutamise põhimõtetest.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Seonduvad teabematerjalid ning populaarteaduslikud artiklid;
- Seadusandlusest tulenevad protsessi hügieenikriteeriumid;
- Toidu tootmishügieeni eesmärgid, korraldus ja head tavad;
- Toidu tootmishügieeni seosed toidu ohutuse ja -kvaliteediga;
- Toidu tootmishügieeni mõjutavad tegurid;
- Ettevõtte personali hügieen ja selle olulisus toiduohutuse tagamisel;
- Seadmete ja hoonete hügieeniline disain;
- Hügieenitsoonide vajalikkus toidukäitlemisettevõttes;
- Biokirmed ja mikroorganismide niššid toidu tootmiskeskkonnas ja nende tuvastamise, hävitamise ja ennetamise võimalused;
- Toidu tootmishügieeni enim mõjutavad mikroorganismid k.a. toidupatogeenid;
- Tootmiskeskkonnas puhtuse tagamine ja seonduvad koristamise ja sanitatsiooni põhimõtted;
- Tootmishügieeni probleemsete kohtade tuvastamise võimalused ning seonduvhügieeniproovide võtmine ning analüüsitulemuste tõlgendamine;
- Tootmiskeskkonnas Listeria monocytogenes tuvastamine, likvideerimine ja ennetamine.
6Mati Roasto
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:45