AU.756 Toidu säilivusaja määramise põhimõtted ja kestvuskatsete teostamineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg22.04.2022
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv32
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab toidu säilimisajaga seonduvaid termineid ning nende tähendust;
- on teadlik seonduvast seadusandlusest ning oskab seda õigesti tõlgendada;
- tunneb toidu säilimisaega mõjutavaid olulisi tegureid;
- mõistab "Kõlblik kuni" ja "Parim enne" tähendust ning märgistamise nõudeid;
- on teadlik toidu kvaliteeti ja ohutust mõjutavatest mikrobioloogilistest indikaatoritest ning nende kasutamisest toidu kestvuskatsete teostamisel;
- teab seadusandlusest tulenevaid toidu mikrobioloogilisi kriteeriumeid ning mõistab nende olulisust toiduohutuse tagamisel;
- tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid ning toidu kestvuskatsete teostamise aluseid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Toidu säilitamisnõuete määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
- Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
- Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
- "Kõlblik kuni" või "Parim enne"
- Toidu riknemise viisid
- Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
- Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
- Toidu säilimisaja määramise etapid, ametlikud kestvuskatsed
- Toidu säilimisaegade määramisega seonduvad proovivõtukavad
- L. monocytogenes'e olulisus valmistoitude kestvuskatsete planeerimisel
6Mati Roasto
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:34