AU.766 Tehnika üldkursusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg14.02.2022 - 25.04.2022
Maht52 akadeemilist tundi (14 tundi auditoorset, 34 tundi praktikat, 4 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kaarel Soots
Marten Madissoo
Indrek Virro
Mailis Zimmermann
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv17
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab lugeda tehnilist joonist ning vajadusel lihtsama tehnilise joonise iseseisvalt vormistada;
- mõistab 3D printimise tehnoloogiaid ning suudab iseseisvalt 3D printerit (FFF tehnoloogial) kasutada;
- on saanud praktilise kogemuse pneumaatika ja hüdraulika valdkonna arvutuskäikudest ning skeemide lugemisest ja koostamisest;
- tunneb põhilisi trei ja freesimise instrumente, oskab arvutada lõikeparameetreid ning teab milline näeb välja arvjuhtimisega pingi g-kood;
- on saanud ülevaate tööstusrobootika kasutamisvõimalustest ning oskab iseseisvalt koostada lihtsamaid programme.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Tehniline joonestamine
Saadakse algteadmised jooniste koostamisest, tolerantside määramisest, erinevatest jooniste tüüpidest. Praktikumi lõpuks osatakse joonist koostada paberil ja saadud algteadmised tarkvarast Solidworks.
.
10Mailis Zimmermann
2. päev: Tehniline joonestamine
Saadakse algteadmised jooniste koostamisest, tolerantside määramisest, erinevatest jooniste tüüpidest erinevates joonestustarkvarades. Õpitakse mudeli loomist 3D joonestustarkvaras. Praktikumi lõpuks on kursusel osalejal oskus ise joonestada lihtsamaid detaile ja koostada neile jooniseid kasutades selleks tarkvara Solidworks.
.
8Mailis Zimmermann
3. päev: 3D printimine
Keskendume termoplastse polümeeri 3D printimisele.
Õppepäev annab ülevaate nimetatud 3D printimise tehnoloogiatest, 3D prinditava detaili projekteerimise eripäradest, 3D printeri seadistamisest, 3D printimise parameetrite seadistamisest, G-koodi genereerimisest ja 3D printimisest.
Päeva lõpuks jõuavad kursusel osalejad alustada rühmatööna 3D detaili printimisega. Valminud 3D prinditud detaile näeb järgmisel koolituspäeval.
.
8Kaarel Soots
4. päev: Pneumaatika ja hüdraulika
Tutvume põhiliste pneumaatika ja hüdraulika seaduspärasustega. Arvutame pneumo- ja hüdrosilindri läbimõõte ja saadava jõu suurust. Praktilises pooles koostame lihtsaid süsteeme nii käsitsi kui elektriga juhtimisega.
.
8Marten Madissoo
5. päev: Töötlemistehnoloogiad
Õpime tundma ISO materjalide tähistust ja lõikeinstrumentide geomeetriat ja tähistust. Tutvume eri tüüpi lõikeinstrumentidega ning nende lõikeparameetritega. Päeva lõpus proovime praktilist detaili lõikamist kasutades arvjuhtimisega tööpinki.
.
8Marten Madissoo
6. päev: Tööstusrobootika
Eelkodutööna tuleb tutvuda Mitsubishi Melfa ja UR videotega.
Õppepäev tutvustab tööstusrobotit ja tööstusrobootika erinevaid lahendusi sh peamisi robotite tehnilisi näitajaid ja robotiseerimisel ettetulevaid kitsaskohti. Praktilises osas käivitame Mitsubishi RV4FL ja Universal Robots UR3 robotid ning proovime Ciros keskkonnas offline programmeerimist.
.
10Indrek Virro
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt14
Registreerumise tähtaeg06.02.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 03:52