AU.776 Maaparanduse vastutava spetsialisti täiendkoolitus - keskkonnasäästliku maaparandussüsteemi projekteerimineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg28.02.2022
Maht4 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Alar Astover
Karin Kauer
Arvo Iital
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidKoolituse edukalt läbinu on kursis riiklike looduskaitse ning keskkonnateadliku projekteerimise ja ehitamise põhimõtetega.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Lämmastiku ja fosfori ringe mullas ning selle reguleerimise võimalused.
N ja P leostumine ja ärakanne põllumajandusmaadelt mõjutab olulisel määral veekogumite seisundit. Koolitusel käsitletakse põllumuldade N ja P ringe eripärasid ning võimalusi toiteainete kadude vähendamiseks. / Alar Astover (EMÜ) ja Karin Kauer (EMÜ)
Veekogumite kvaliteedi näitajad ja seisundiklassid
Koolitusel antakse ülevaade kriteeriumidest, mille alusel hinnatakse pinna- ja põhjaveekogumite kvaliteeti ja seisundit, et tagada piisavas koguses hea kvaliteediga vett nii inimestele kui ka veeelustikule. Märksõnad: bioloogilised, füüsikalis-keemilised ja hüdromorfoloogilised veekvaliteedi näitajad, pinna- ja põhjavee seisundiklassid. / Arvo Iital (Taltech)
4
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt8
Registreerumise tähtaeg20.02.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 25.06.2024 22:36