AU.783 Tehniliste jooniste lugemineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg01.02.2023 - 03.02.2023
Maht22 akadeemilist tundi (21 tundi auditoorset, 1 tundi iseseisvat tööd), 0,75 EAP
ToimumiskohtTartu maakond
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tõnu Leemet
Janar Kalder
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)295 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
ÕpiväljundidOskab lugeda moodulites märgitud jooniseid ning tunneb tingmärke
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1 PÄEV - 1 veebr:
1) Põhiteadmised tehnilistest joonistest
Projektsioonid/kujutised tehnilisel joonisel
Põhivaated tehnilisel joonisel
Lisavaated tehnilisel joonisel
Mõõtmed tehnilisel joonisel
Kestvus: 4 AT

2) Mõõtmed ja Tolerantsid, algteadmised
Joonmõõtmete tolerantsid
Geomeetriatolerantsid, suunatolerantsid, asenditolerantsid ja viskumistolerantsid
Pinnaparameetrid
Tehniline mõõtmine, lühikokkuvõte enamlevinud mõõteriistadest
Kestvus: 4 AT
Päevakava:
10.00-11.30 loeng
Paus 15 min
11.45-13.15 loeng
13.15-13.45 lõuna
13.45-15.15 loeng
Paus 15 min
15.15-16.45 loeng

2 PÄEV - 2 veebr:
1) Elektroonika joonised
Põhiliste elektroonika komponentide kirjeldus ja omadused, nende tingmärgid ja korpused. Parameetrite lugemine.
Elektroonikaskeemide lugemine ja nendest aru saamine kasutades Autodesk Eagle keskkonnas loodud näidiseid.
Kestvus: 4,0 AT

2) Trükiplaadi joonised
Kiire ülevaade PCB projekteerimisest ja valmistamisest.
Mitmekihilised trükkplaadid ja nende osad (viad, rajad, jootemask, radade maksimaalne vool, maaväli, toiteväljad, induktiivsus jne.).
Komponentide paigutus trükkplaadil.
Kestvus: 3,0 AT
Päevakava:
10.00-11.30 loeng
Paus 15 min
11.45-13.15 loeng
13.15-13.45 lõuna
13.45-15.15 loeng
Paus 15 min
15.15-16.00 loeng

3 PÄEV - 3 veebr:
1) Trafo joonised
Kestvus: 3 AT

2) Kaabli joonised
Kestvus: 3 AT
9.00-10.30 loeng
Paus 15 minutit
10.45-12.15 loeng
12.15-12.45 lõuna
12.45-14.15 loeng
22Tõnu Leemet, Janar Kalder
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise tähtaeg30.01.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 10:30