AU.806 Hoonete energiakasutuse automaatsüsteemide loomine programmi LabView abilAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg30.09.2022 - 24.11.2022
Maht42 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset, 36 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Heino Pihlap
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv20
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab koostada ja arvutada sensorite ja täiturite ühendamiseks vajalikke elektroonikaskeeme;
- saab aru arendusplatvormide ja pisiarvutite toimimise põhimõtetest;
- oskab luua tarkvara, mis suudab hallata ja juhtida arendusplatvormile ühendatud sensoreid ja täitureid;
- kasutab LabView võimalusi kasutajaliidese loomiseks ning automaatjuhtimissüsteemi ühendatud sensorite ja täiturite olekuinfo kuvamiseks.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus elektroonikasse
- Maketeerimislaua kasutamine;
- Vooluringide arvutamine;
- Elektroonikakomponendid.

2. päev: Skeemist süsteemini (manussüsteemid)
- Visuaalprogrammeerimiskeele LabView tutvustus;
- Kasutajaliidese kujundamine;
- Sissejuhatus arendusplaatidesse;
- Manussüsteemide ühendamine LabView tarkvaraga;
- Näidisprogrammi koostamine.

3. päev: Programmeerimine
- Analoog ja digitaalsed andurid ja täiturid;
- Arendusplaatide elektrotehnilised piirangud;
- Elektroonikaskeemide ühendamine arendusplaatidega;
- Näidisprogrammide koostamine.

4. päev: Programmeerimine
- Muutujate tüübid. Tehted muutujatega;
- Erinevate tsüklite omadused ja nende kasutamine;
- Loogikaskeemid;
- Näidisprogrammide koostamine.

5. päev: Programmeerimine
- Andmete haldamine ja töötlemine;
- Andmete salvestamine ja kauglugemine;
- Mõõtetulemuste visualiseerimine;
- Kasutajaliidesel sensorite ja täiturite olekute kuvamine.
42Heino Pihlap
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt20
Registreerumise tähtaeg26.09.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 19:18