AU.807 Küttesüsteemide energiakasutuse juhtimine "Targas majas" (37,8 TP-d)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg24.01.2023 - 27.02.2023
Maht42 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 16 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Heino Pihlap
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- mõistab energiajuhtimise põhialuseid;
- teab taastuvenergia kasutusvõimalusi;
- loob iseseisvalt praktilisi energiajuhtimise lahendusi;
- kasutab andmehõiveks erinevaid sensoreid (liikumisandur, temperatuuri-, rõhu-, niiskusandur jms.);
- rakendab andmehõives saadud andmeid ja internetist saadud sisendeid (elektri börsihind, välistemperatuuri prognoos jms.) kütteseadmete juhtimiseks;
- oskab luua ning analüüsida hoone energiabilanssi.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Energia tarbimise juhtimine
- Koduautomaatika;
- Andmehõive;
- Küberturvalisus koduautomaatikas;
- Automatiseeritud kütte juhtimine (õhksoojuspumbad, päikesepaneelid, tegeliku soojavajaduse reguleerimine);
- Automatiseeritud valgustuse juhtimine (toa valgustus, õue valgustus).

2. päev: Automaatjuhitavad küttesüsteemid
- Energiatootmise mõõtmine;
- Energia salvestamise võimalused;
- Soojuspumbad, pelletikatlad.

3. päev: Taastuvenergia integreerimine
- Päikesekollektorid ja päikesepaneelid (vee soojendamine vs elektri tootmine);
- Kasutegurite võrdlus;
- Päikesepaneeli toodetud elektrist kasutatava elektri saamine.

4. päev: Juhtimissüsteemid
- Lihtsad tark- ja riistvaralised lahendused kodumajapidamises ja väiketootmises;
- Andmehõive (andmete saamine ja järelduste tegemine).

5. päev: Juhtsüsteemide modelleerimine
- Praktiliste juhtumite/ ülesannete lahendamine arvutiklassis.
.
42Heino Pihlap
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt20
Registreerumise tähtaeg10.01.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:41