AU.808 Pneumaatika ja hüdraulika lahenduste kasutamine tootmistehnikasAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg01.12.2022 - 16.12.2022
Maht34 akadeemilist tundi (16 tundi auditoorset, 16 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 1,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Marten Madissoo
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- tunneb hüdro- ja pneumosüsteemide tänapäevaseid lahendusi;
- oskab lugeda joonist ja koostada loogikaskeeme nii elektrilisi kui pneumaatilisi;
- on võimeline pneumo- ja hüdrosüsteemidesse valima komponente ning oskab määrata nende mõõtmeid;
- omab baasteadmisi relee loogikast, et neid edaspidi rakendada kontrollerite programmeerimisel;
- teab energia salvestamise ja selle rakendamise võimalusi hüdraulika abil;
- oskab leida süsteemidest lihtsamaid vigu ja neid kõrvaldada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Pneumaatika
- Pneumosüsteemide tänapäevased lahendused;
- Pneumosüsteemide komponendid;
- Tingmärgid, jooniste lugemine;
- Energiasääst suruõhusüsteemides;
- Suruõhu ettevalmistus;
- Arvutusülesannete lahendamine.

2. päev: Pneumaatika II
- Elektropneumaatika elemendid ja juhtimine;
- Skeemide koostamine;
- Elektropneumaatika ja pneumaatika skeemide koostamine õppestendidel.

3. päev: Hüdraulika
- Hüdrosüsteemide rakendused;
- Hüdrostaatika ja hüdrodünaamika seaduspärasused;
- Hüdrosüsteemi komponendid;
- Tingmärgid, jooniste lugemine;
- Energia salvestamine hüdrosüsteemis;
- Avatud ja suletud hüdrosüsteemide tutvustus;
- Arvutusülesannete lahendamine.

4. päev: Hüdraulika II
- Hüdrosüsteemi juhtimine, skeemide koostamine
- Hüdraulika ja elektri skeemide koostamine õppestendidel.
.
34Marten Madissoo
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:18