AU.809 Taastuvenergiaallikad - võimalikud rohepöörde tehnoloogiad (34,2 TP-d)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg16.11.2022 - 20.12.2022
Maht38 akadeemilist tundi (30 tundi auditoorset, 4 tundi praktikat, 4 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Maido Märss
Toivo Kabanen
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv31
 
Õppekava rühmElektrienergia ja energeetika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- omab teadmisi taastuvenergiaressurssidest ja nende kasutamisest;
- omab teadmisi energiassäästmisest ja rohetehnoloogiatest;
- omab teadmisi energia muundamisest, kasutamisest ja salvestamisest;
- omab teadmisi taastuvenergiasüteemide toimimisest ja sellega kaasnevatest probleemidest.
- oskab hinnata ja mõõta taastuvenergia varu ja seda iseloomustavaid suuruseid;
- teab taastuvenergiasüsteemide negatiivset mõju keskkonnale ja tehnilistele süsteemidele;
- oskab planeerida päikesejaamu ning teadmisi kuidas optimeerida energiavarustust ja teab milliseid süsteeme-tehnikat tuleb selleks kasutada.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus taastuvenergeetikasse (Toivo Kabanen)
- Rohepöörde eesmärgid energeetikas;
- Energiaallikad ja kütused (energiaallikate ja kütuste liigitus; taastuvad energiaallikad; taastumatud energiaallikad; taastuvenergiaallikate kasutamise võimalused Eestis; energiakasutuse perspektiivid maailmas ja Eestis);
- test.

2. päev: Päikeseenergia (Maido Märss). Õppetöö toimub arvutiklassis.
- Päikeseenergia ja päikeseparkide planeerimine
- Praktiline töö: päikeseelektrijaama arvutused

3. päev: Tuuleenergia (Toivo Kabanen)
- Tuuleenergia olemus;
- Tuuleenergia kasutamise tehnoloogiad ja seadmed;
- Tuuleenergia kasutamise Eestis;
- Energiasalvestid ja salvestamise tehnoloogiad;
- test.

4. päev: Alternatiivsed taastuvenergiaallikad (Toivo Kabanen)
- Hüdroenergia (Hüdreenergia ressursid Eestis; Hüdreelektrijaamade tüübid);
- Geotermaalenergia (geotermaalenergia olemus; geotermaalnenergia ammutamise viisid; geotermaalenergia kasutamise võimalused Eestis);
- Biomassi energia (biomassi energiaks muundamise viisid; biomassi energiaallikad Eestis; põllumajanduslik ja setete biogaas);
- test.

5. päev: Alternatiivsed taastuvenergiaallikad II (Toivo Kabanen)
- Laineenergia;
- Soojuspumbad;
- Koostootmisjaamad;
- Energiasäästlikud lahendused (IT lahenduste kasutamine taastuvenergeetikas; targad majad, targad võrgud);
- test.
.
38Maido Märss, Toivo Kabanen
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt25
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 22.06.2024 18:46