AU.810 Keskkonnasäästlikud sõidukid ja biokütusedAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg15.11.2022 - 13.12.2022
Maht42 akadeemilist tundi (24 tundi auditoorset, 16 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 1,5 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Risto Ilves
Tormi Lillerand
Aleksei Kazakov
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv35
 
Õppekava rühmMootorliikurid, laevandus ja lennundustehnika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- teab tänapäeval ja tulevikus sõidukitel kasutatavaid jõuallikaid ning nende keskkonnasäästlikkuse põhimõtteid;
- teab tulevikus kasutatavaid rohekütuseid ning nende mõju keskkonnale;
- tunneb elektrifitseeritud sõidukite tüüpe, üldehitust, tööpõhimõtteid ja eripärasid;
- tunneb tänapäevastel- ja tulevikusõidukitel kasutatavaid bio- ja alternatiivkütuseid ning teab nende mõju sõiduki heitmetele sh keskkonnamõju;
- oskab vajadusel väärindada eelmise põlvkonna tehnikat arvestades süsinikuneutraalsuse eesmärke;
- tunneb ja kasutab säästlikku sõidustiili.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Tulevikumootorid, jõuallikad, standardkütused, sõidukite heitmed
- Tuleviku mootorid;
- Kütused;
- Heitmed sh vesinikelement jõuallika võtmes;
- Praktilised tööd mootorilaboris: mootorikatse, heitmete mõõtmine, erikulu arvutamine.
.
10Risto Ilves
2. päev: Elektrifitseeritud sõidukid
- Elektrifitseeritud sõiduauto tüübid, üldehitus, tööpõhimõtted ja eripärad, heitmenormid, kütusekulu;
- Akutehnoloogia ja akude tööpõhimõtted hübriid- ja elektrisõidukites;
- Elektriauto omamise, laadimise ja kasutamise eripärad, laadimisvõimalused.
Praktilised ülesanded:
- Elektrisõiduki ohutustamine (elektri- ja hübriidsõiduki kõrgepingesüsteemi väljalülitamine).
- Hübriidajami komponentide töö analüüs erinevates sõidutingimustes (proovisõit andmete salvestamisega ja nende hilisem analüüs).
.
8Aleksei Kazakov
3. päev: Rohelised kütused
- Tänapäevastel- ja tulevikusõidukitel kasutatavaid bio- ja alternatiivkütuseid sh vesinik;
- Bio- ja alternatiivkütuste mõju sõiduki heitmetele;
- Bio- ja alternatiivkütuste tootmise keskkonnamõjud ja kasutamise potentsiaal.
- Praktilised ülesanded.
.
8Risto Ilves
4. päev: Eelmise põlvkonna tehnika väärindamine arvestades süsinikuneutraalsuse eesmärke
- Kerghübriidajami paigaldamine eelmise põlvkonna raskeveotehnikale, mille tagajärjel võib väheneda kuni 20% heitmeid
- Praktilised ülesanded.
.
8Tormi Lillerand
5. päev: Säästlik sõidustiil
- Hübriid- ja elektriauto kütuse- ja energiakulu, seda mõjutavad faktorid, õiged sõiduvõtted;
- Säästliku sõidu taktika ja strateegia sh tavasõidukite puhul;
- Kütusekulu mõjutavad psühholoogilised faktorid.
Praktilised ülesanded:
- Proovisõit ja kütusekulu/energiakulu erinevate sõidukitega, erinevate sõidumustrite järgi;
- Õigete sõiduvõtete ja auto juhtimisvõtete demo/praktikum.
.
8Aleksei Kazakov
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt30
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 03:33