AU.811 Mõõtmised tootmistehnikasAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg19.01.2023 - 16.02.2023
Maht52 akadeemilist tundi (5 tundi auditoorset, 35 tundi praktikat, 12 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Tõnu Leemet
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv18
 
Õppekava rühmMehaanika ja metallitöö
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- saab aru tehnilisel joonisel esitatud nõuetest;
- saab aru erinevate mõõteriistade kasutusotstarbest;
- oskab kasutada käsimõõteriistu detaili kvaliteedikontrolli läbiviimiseks;
- oskab kasutada koordinaatmõõtemasinat kvaliteedikontrolli teostamiseks;
- tunneb töövõtteid digitaalsete detailiandmete käsitlemisel.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Detaili geomeetria ja tehniline joonis. Mõõtmised käsimõõteriistadega
- Tehnilise joonise põhimõisted;
- Mõõtmed tehnilisel joonisel ja tolerants;
- Käsimõõteriistade: nihik, kruvik, kõrgusmõõdik jmt tutvustamine. Rakendusvaldkonnad, töövõtted.
Kodune ülesanne: tutvuda detaili tehnilise joonisega. Koostada mõõtmiste plaan.

2. päev: Geomeetriline mõõtmestamine ja tolereerimine (GD&T)
- GD&T tutvustamine;
- Tunnuste liigitus ja iseloomustamine;
- Praktiliste näidete läbitöötamine.
Kodune ülesanne: Etteantud tehnilise joonise järgselt lahtiseletada esitatud sümbolid ja nende taga olev tähendus.

3. päev: Koordinaatmõõtemasin (CMM) ja selle kasutamine
- CMM tutvustus;
- Kasutusvaldkond ja kasutusvõimalused;
- Töötamine satsionaarse koordinaatmõõtemasinaga.
Kodune ülesanne: Etteantud nõuete järgselt planeerida mõõtmisprotsess CMM-iga.

4. päev: GD&T tunnuste hindamine koordinaatmõõtemasina ja teiste mõõteriistade ning tarvikute abil.
- GD&T tunnuste hindamine erinevat tüüpi mõõtemasinatega
Kodune ülesanne: Hinnata erinevate meetodite kvaliteeti. Aruande koostamine.

5. päev: Laserskanneerimise võimalused detailide pöördprojekteerimiseks
- Skanneeritud andmete haldamine, töötlemine;
- CAD mudeli loomine skanneeritud andmete põhjal.
.
52Tõnu Leemet
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 02:15