AU.812 Maaparanduse vastutava spetsialisti täiendkoolitus - SeadusandlusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg25.11.2022
Maht6 akadeemilist tundi (4 tundi auditoorset, 2 tundi iseseisvat tööd), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Kaili Viilma
Ele Liivamägi
Merly Kiisler
Mati Märtson
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)88 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv70
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
ÕpiväljundidSeadusandluse mooduli edukalt läbinu:
tunneb, vastavalt oma vastutusvaldkonnale, maaparandussüsteemi projekteerimise, maaparanduse ekspertiisi, uurimistöö, maaparanduse omanikujärelevalve ja maaparandusehituse alaga seonduvate õigusaktide sätteid ning oskab oma töös neist juhinduda;
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. Maaparandusseadus ja teised seadused. Merly Kiisler
2. Maaparandussüsteemi ehitamine ja sellega seonduv. Kodutööde tagasiside (üldiselt). Mati Märtson
3. Looduskaitse ja maaparandus. Kaili Viilma
4. Keskkonnakaitse osa maaparanduse projektides. Kodutööde tagasiside (üldiselt). Ele Liivamägi
6
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus/tõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg11.11.2022
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 20.05.2024 01:50