AU.816 Ehitusõiguse praktikumAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg14.04.2023
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Ahto Kuuseok
Raine Eenma
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)150 eurot
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv30
 
Õppekava rühmEhitus ja tsiviilrajatised
Eesmärk
 
Õpiväljundid-on omandanud teadmised ehitusõiguse üldprintsiipidest ja selle rakendumisest;
-teab olulisemaid etappe ehituses, kus võivad tekkida hilisemad vaided ning oskab neid näha ette ning rakendada riskide maandamiseks õigeid meetmeid;
-teab projektidokumentatsiooni ülesehitust ja selle täitmisega seonduvaid nüansse tõendamisel hilisema vaidluse korral;
-teab ehitusgarantiiga seotud enam levinud probleeme;
-mõistab ehitushankes enam levinud probleeme.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
* Ehitusseadustik ja teised valdkonda reguleerivad õigusaktid. Kuidas need omavahel seotud on.
* Kuidas need regulatsioonid töötavad tellija, projekteerija ja ehitaja jaoks.
* Projektide tasemed ja nende nõuded. Kuidas need on seotud ehitusprotsessiga
* Kui midagi läheb viltu, mis siis teha. Vaidlused ebapiisava töö või mittekvaliteetse töö osas, kallinemise küsimused, sh riigihangetel jne.
* Kust saavad vead alguse, millal ja millistes projekti etappides on vaja juristi abi (hankeperiood, kui tekivad tõrked ehitusprotsessis, kui midagi ei vasta nõuetele, garantiiperioodi probleemid), kuidas ennast vigade eest kaitsta.
* Kaasused, näited.
6Ahto Kuuseok, Raine Eenma
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise tähtaeg11.04.2023
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 06.02.2023 11:42