AU.826 Kiirguskaitse veterinaarmeditsiinisAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg07.09.2023
Maht5 akadeemilist tundi (5 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Meelis Ombler
 
Hind (ei lisandu käibemaksu)95 eurot
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv28
 
Õppekava rühmVeterinaaria
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- oskab kiirgustöötajana teadvustada endale ioniseerivast kiirgusest tulenevat ohtu;
- tunneb kiirguse liike ja mõõtühikuid;
- teab ioniseeriva kiirguse kahjulikku mõju;
- oskab kasutada kiirguskaitsevahendeid;
- teab personali kiirguskaitse üldiseid põhimõtteid;
- teab röntgenseadme ja kompuutertomograafi ohutu kasutamise eeskirju;
- oskab käituda avariiolukorras.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
Ioniseeriva kiirguse olemus, kiirguse liigid ja kiirgusrisk;
Kiirguse mõõtmine ja mõõtühikud;
Kiirgusohutuse alused;
Kiirguskaitsevahendid, ohutussüsteemid, ohumärgised ja ohumärguanded;
Tegutsemine avariiolukorras;
Seadusandlus ja kiirgustegevusloa taotlemine.
5Meelis Ombler
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt12
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 30.09.2023 03:12