AU.835 Toidu kestvuskatsed ning tõese säilimisaja määramineAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg31.03.2023
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv36
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- on teadlik toidu säilimisajaga seonduvatest terminitest ning seadusandlusest;;
- teab kestvuskatsete planeerimise ja läbiviimise põhimõtteid;
- tunneb säilimisaega mõjutavaid sisemisi, väliseid ja kaudseid tegureid toidus;
- mõistab "Kõlblik kuni" ja "Parim enne" tähendust ning märgistamise nõudeid;
- on teadlik toidu kvaliteeti ja ohutust mõjutavatest mikrobioloogilistest indikaatoritest ning nende kasutamisest toidu kestvuskatsete teostamisel;
- teab seadusandlusest tulenevaid toidu mikrobioloogilisi kriteeriumeid ning mõistab nende olulisust toidu ohutu säilimisaja tagamisel;
- tunneb toidu säilimisaja määramise otseseid ja kaudseid meetodeid.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Toidu säilitamisaja määramisega seonduv seadusandlus ja selle tõlgendamine
- Toidu säilimisajaga seonduvad terminid ning nende tähendus
- Toidus mikroorganismide kasvu mõjutavad tegurid
- "Kõlblik kuni" või "Parim enne" tähendus ja rakendamine
- Toidu riknemise viisid ja selle mõju toidu ohutusele ja kvaliteedile
- Toidu mikrobioloogilised kriteeriumid
- Toidu säilimisaja määramise otsesed ja kaudsed meetodid
- Toidu säilimisaja määramise etapid, kestvuskatsete läbiviimine
- Kestvuskatsete proovivõtuvalim ja analüüsid
- L. monocytogenes'e olulisus valmistoitude kestvuskatsete planeerimisel
6Mati Roasto
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Piirarv on täis
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:18