AU.845 Tapale suunatavate loomade ja lindude puhtusAbi
Pealehele
 
Toimumisaeg14.06.2024
Maht6 akadeemilist tundi (6 tundi auditoorset), 0,25 EAP
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormveebiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Mati Roasto
Terje Elias
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmToiduainete töötlemine
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidInfopäeva läbinu:
- teab fekaalse saaste kaudu levivatest patogeenidest ning fekaalse saaste vältimise olulisusest ja vältimise võimalustest;
- on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisusest ja seonduvast seadusandlusest;
- oskab farmidele anda soovitusi tagamaks puhtad tapaloomade ja -linnud;
- on saanud ülevaate tapaloomade ja -lindude tapaeelsest ja -järgsest kontrollist.
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
- Fekaalse saaste teel levivad toidupatogeenid ja nende vältimine;
- Tapaloomade ja -lindude puhtuse olulisus ja seonduv seadusandlus;
- Puhaste tapaloomade ja -lindude tagamise põhilised punktid;
- Tapaloomade ja -lindude tapaeelne puhtuse kontroll ja puhastamise võimalused;
- Tapaloomade ja -lindude tapaeelse ja -järgne kontroll sh kontrolli meetodid.
6Mati Roasto, Terje Elias
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
 
Väljastatav dokumenttõend
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt10
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 21:47