AU.855 Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg18.05.2023 - 07.06.2023
Maht50 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 36 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Heino Pihlap
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- loob iseseisvalt praktilisi asjade interneti (Internet of Things, IoT) lahendusi;
- kasutab pisiarvuteid (Raspberry PI) ja arendusplatvormi Arduino välisseadmete juhtimiseks ja andmehõiveks;
- mõistab klient-server ideoloogia põhialuseid ja praktilist kasutamist;
- kasutab erinevaid sensoreid ja täitureid (temperatuuri-, rõhu-, niiskusandur, relee, ekraan jms).
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus arvutivõrkudesse
- Sissejuhatus arvutivõrkudesse;
- IP aadressid;
- DHCP serveri häälestamine;
- Fikseeritud IP aadress;
- Väline IP aadress;
- Portide suunamine;
- DDNS;
- Traadita võrgud (433Hz, Zigbee, TCP/IP).
.
10Heino Pihlap
2. päev: Mikroarvuti Raspberry PI ja programmeerimiskeel Python
- Raspberry PI;
- Ülevaade Rasperry PI mudelitest ja kasutusvõimalustest;
- Sissejuhatus programmeerimiskeelde Python;
- Andurite ja täiturite (nt releed, mootorid) ühendamine;
- Andmete logimine (faili kirjutamine ja failist lugemine);
- Veahaldus;
- Raspberry Pi kaughaldus;
- Programmide automaatne käivitamine.
.
8Heino Pihlap
3. päev: Automaatsüsteemide konstrueerimine Raspberry Pi baasil
- Raspberry Pi baasil automaatjuhtimissüsteemi konstrueerimine, mis suudab:
- lugeda internetist elektri börsihindu,
- võrrelda elektri hetkehinda soovitud piirhinnaga,
- lülitada sisse/välja tarbijaid releede abil,
- korrigeerida juhtimisalgoritmi vastavalt tagasisidele (nt ruumide tegelik temperatuur vs soovitud temperatuur),
- kuvada ekraanil süsteemi olekuid (hetkehind, piirhind, temperatuur jms),
- muuta süsteemi parameetreid (küttevajadus, soovitud toatemperatuur jms).
.
8Heino Pihlap
4. päev: Arduino ja tema programmeerimine Arduino IDE abil
- Sissejuhatus Arduinosse;
- Ülevaade erinevatest mudelitest ja nende omadustest;
- Digitaalsed ja analoog sisendid ja väljundid;
- Elektrotehnilised piirangud;
- Tutvumine Arduino IDE tarkvaraga;
- Näidisprogrammide koostamine;
- Erinevate sisendite (digitaalsed ja analoogandurid) ja väljundite (ekraanid, releed, LED jms) ühendamine.
.
8Heino Pihlap
5. päev: Arduino abil temperatuurikontrolleri ehitamine
- Arduino abil temperatuurikontrolleri ehitamine, mis suudab:
- seadistada soovitud temperatuuri,
- mõõta tegelikku temperatuuri,
- kuvada olekuparameetreid ekraanil,
- lülitada vastavalt etteantud režiimile releed sisse/välja.
.
8Heino Pihlap
6. päev: Kasutajaliideste loomine ja küttesüsteemide modelleerimine LabView tarkvara abil
- Kasutajaliideste loomine ja küttesüsteemide modelleerimine LabView tarkvara abil.
.
8Heino Pihlap
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg11.05.2023
Registreerumise lisainfo
Registreerumine on lõppenud
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 23:40