AU.855 Tõhus energia kasutamine ja asjade internet (40 TP-d)Abi
Pealehele
 
Toimumisaeg02.09.2024 - 07.10.2024
Maht50 akadeemilist tundi (12 tundi auditoorset, 36 tundi praktikat, 2 tundi iseseisvat tööd), 2 EAP
ToimumiskohtTartu linn
Toimumiskoha info
Õppekeskkonna kirjeldus
Toimumise ajakava ja lisainfo
 
Õppevormlähiõpe
Õppekeeleesti keel
ÕppejõudNimiÕppejõu kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus
Heino Pihlap
 
Hinnainfo
Tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjaleJah
 
Täiendusõppeprogramm on seotud
 
Sihtrühm
Maksimaalne osalejate arv17
 
Õppekava rühmElektroonika ja automaatika
Eesmärk
 
Õpingute alustamise tingimused
 
ÕpiväljundidKoolitusel osalenu:
- loob iseseisvalt praktilisi asjade interneti (Internet of Things, IoT) lahendusi;
- kasutab pisiarvuteid (Raspberry PI) ja arendusplatvormi Arduino välisseadmete juhtimiseks ja andmehõiveks;
- mõistab klient-server ideoloogia põhialuseid ja praktilist kasutamist;
- kasutab erinevaid sensoreid ja täitureid (temperatuuri-, rõhu-, niiskusandur, relee, ekraan jms).
 
SisuTeemaMaht tundidesÕppejõud
1. päev: Sissejuhatus arvutivõrkudesse
- Sissejuhatus arvutivõrkudesse;
- IP aadressid;
- DHCP serveri häälestamine;
- Fikseeritud IP aadress;
- Väline IP aadress;
- Portide suunamine;
- DDNS;
- Traadita võrgud (Zigbee, TCP/IP).
.
10Heino Pihlap
2. päev: Mikroarvuti Raspberry PI ja programmeerimiskeel Python
- Raspberry PI;
- Ülevaade Rasperry PI mudelitest ja kasutusvõimalustest;
- Sissejuhatus programmeerimiskeelde Python;
- Andurite ja täiturite (nt releed, mootorid) ühendamine;
- Andmete logimine (faili kirjutamine ja failist lugemine);
- Veahaldus;
- Raspberry Pi kaughaldus;
- Programmide automaatne käivitamine.
.
8Heino Pihlap
3. päev: Automaatsüsteemide konstrueerimine Raspberry Pi baasil
- Raspberry Pi baasil automaatjuhtimissüsteemi konstrueerimine, mis suudab:
- lugeda internetist elektri börsihindu,
- võrrelda elektri hetkehinda soovitud piirhinnaga,
- lülitada sisse/välja tarbijaid releede abil,
- korrigeerida juhtimisalgoritmi vastavalt tagasisidele (nt ruumide tegelik temperatuur vs soovitud temperatuur),
- kuvada ekraanil süsteemi olekuid (hetkehind, piirhind, temperatuur jms),
- muuta süsteemi parameetreid (küttevajadus, soovitud toatemperatuur jms).
.
8Heino Pihlap
4. päev: Arduino ja tema programmeerimine Arduino IDE abil
- Sissejuhatus Arduinosse;
- Ülevaade erinevatest mudelitest ja nende omadustest;
- Digitaalsed ja analoog sisendid ja väljundid;
- Elektrotehnilised piirangud;
- Tutvumine Arduino IDE tarkvaraga;
- Näidisprogrammide koostamine;
- Erinevate sisendite (digitaalsed ja analoogandurid) ja väljundite (ekraanid, releed, LED jms) ühendamine.
.
8Heino Pihlap
5. päev: Arduino abil temperatuurikontrolleri ehitamine
- Arduino abil temperatuurikontrolleri ehitamine, mis suudab:
- seadistada soovitud temperatuuri,
- mõõta tegelikku temperatuuri,
- kuvada olekuparameetreid ekraanil,
- lülitada vastavalt etteantud režiimile releed sisse/välja.
.
8Heino Pihlap
6. päev: Kasutajaliideste loomine ja küttesüsteemide modelleerimine LabView tarkvara abil
- Kasutajaliideste loomine ja küttesüsteemide modelleerimine LabView tarkvara abil.
.
8Heino Pihlap
 
Õppematerjalid
 
Nõuded lõpetamiseks
Õpiväljundite saavutatuse hindamise viisMitteeristav
Hindamismeetodid
Hindamiskriteeriumid
 
Väljastatav dokumenttunnistus
 
Kursus toimub, kui osalejaid on vähemalt15
Registreerumise tähtaeg26.08.2024
Registreerumise lisainfo
Eesti Maaülikooli infosüsteemid. Leht koostatud 17.07.2024 22:41